Kontakt

+00 216 23 345 515
+0033 7 84004245

fjfouta@gmail.com

Dr Clementisa 1220/9, 97701 Brezno

Sledujte nás

Kontaktujte násSídlo: Dr Clementisa 1220/9, 97701 Brezno
IČO: 37634941
DIČ: 1121369986

Bankové spojenie: Slovenská Sporitelňa
IBAN:  SK8609000000005117670246
BIC: GIBASKBX

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693