KONTAKT

+00 216 23 345 515
+0033 7 84004245

fjfouta@gmail.com

Dr Clementisa 1220/9, 97701 Brezno

Sledujte nás

Kontaktujte nás  Sídlo: Dr Clementisa 1220/9, 97701 Brezno
  IČO: 37634941
  DIČ: 1121369986

  Bankové spojenie: Slovenská Sporitelňa
  IBAN:  SK8609000000005117670246
  BIC: GIBASKBX

  Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
  Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
  Odbor výkonu dozoru
  tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
  fax. č: 048/4124 693